Medisch attest

Voor de eerste wedstrijd dient je medisch attest ingevuld te zijn door de dokter.
Download het hier of onder het tabblad downloads.
Tip: neem een reserve kopie mee bij de dokter.