Reglement

BC Black Boys Erpe – Mere is een sportclub waarin een goede sfeer, sportiviteit en respect centraal staan. Onze gezonde ambitie reikt verder dan enkel sportief succes.

Ons belangrijkste doel is om kinderen, jongeren en volwassenen te leren en laten basketten. De waarden van onze club dienen dan ook door iedereen gerespecteerd en uitgestraald te worden: respect voor elkaar, verdraagzaamheid, sportiviteit, vriendschap en een gezonde ploeggeest.

Via duidelijke informatie, klare afspraken, orde en regelmaat willen wij dit doen lukken. Ons huishoudelijk reglement is een onmisbaar instrument om het samen spelen, werken en leven zonder misverstanden mogelijk te maken.

Begroeting

Geef je coach steeds een hand voor de training of wedstrijd. Vergeet ook de andere coaches, bestuursleden en je ploegmaats niet. Elke coach dient ook met “coach” aangesproken te worden.

Afwezigheid

Wanneer je niet kan deelnemen aan een training of wedstrijd, of wanneer je op voorhand weet dat je te laat zal komen, verwittig dan zo snel mogelijk je coach! Zonder bericht rekenen wij erop dat je aanwezig bent.

Kom steeds op tijd!

 • Training: Minstens 5 minuten vóór de start van de training, staat iedereen in sportoutfit op het terrein!
 • Thuiswedstrijd: 45 minuten vóór de wedstrijd is iedereen aanwezig, zodat spelers en coach 30 minuten voor de start klaar zijn om aan de opwarming te beginnen.
 • Uitwedstrijd: de coach bepaalt, samen met de ploegverantwoordelijke, het vertrekuur. Iedereen dient op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn en klaar voor vertrek.

Kledij en sporthygiëne

 • Op de training draag je sportkledij en basketschoenen.
 • Voor en na de wedstrijd draagt iedereen onze clubpolo. We zijn immers 1 ploeg, 1 club!
 • Draag geen attributen (juwelen, uurwerken,…) tijdens de training of wedstrijd
 • Wie een bril draagt: zorg dat deze voorzien is van een touwtje zodat deze niet kan afvallen. Let op! Schade aan een bril is NIET verzekerd door de sportclub. Een sportbril is aangeraden.
 • Lang haar wordt steeds samengebonden.
 • Douchen is VERPLICHT na elke wedstrijd en wordt aangeraden na elke training.

Materiaal

Op training zorgt elke speler dat hij / zij altijd bij zich heeft:

 • Springtouw (indien gevraagd door coach)
 • 2 shirts (wit en gekleurd)
 • Water of sportdrank (geen eten of frisdrank!)

Algemene afspraken voor / tijdens / na de training of wedstrijd

 • Voor aanvang begroet iedereen zijn/haar coach.
 • Tijdens uitleg op training/wedstrijd wordt er stilte gevraagd. De ballen worden stil gehouden of op de grond gelegd.
 • Vanaf miniemen is het voorleggen van de identiteitskaar VERPLICHT bij elke wedstrijd. Zonder identiteitskaart mag er niet gespeeld worden.
 • De zaal wordt steeds netjes achtergelaten. Zowel na een wedstrijd als na een training worden lege flessen, zakdoeken en ander afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken gedeponeerd.
 • De wedstrijduitrusting wordt verzameld in de daarvoor voorzien box. De ouders van de spelers kunnen onderling een beurtrol afspreken om deze uitrustingen te wassen tegen de volgende wedstrijd.
 • Basketballen kosten heel wat geld. Deze worden met zorg behandeld (niet op zitten, staan,…) en na de trainingen en wedstrijden netjes terug weggelegd op de afgesproken plaats.
 • Douches en kleedkamers dienen ook netjes achtergelaten te worden.
 • Je bent en blijft steeds sportief en beleefd tegen je medespelers, tegenstrevers, coaches, bestuursleden, toeschouwers en scheidsrechters.
 • Voor en na de wedstrijd geef je een hand aan de scheidsrechters en tegenspelers.

Blijf steeds sportief!

We verwachten van elke speler een positieve ingesteldheid en totale inzet! Ook wie op de bank zit behoudt zijn/haar concentratie. Aanmoediging en meeleven behoren tot het spel en zijn erg waardevol.

Ook ouders en andere toeschouwers hebben hierbij een voorbeeldfunctie. Uit geen negatieve commentaar of andere opmerkingen; noch tegenover spelers, coaches, scheidsrechters als andere toeschouwers.

Technische fouten en uitsluitingen zijn zowel bij onze jeugdploegen als bij onze seniorenploegen uit den boze! Een speler of coach die een technische fout krijgt zal door de coach, bestuur of jeugdcoördinator worden gesanctioneerd. Deze zal een jeugdwedstrijd moeten fluiten binnen de eerste 6 daaropvolgende weekends. Wie deze sanctie niet naleeft, wordt een schorsing van 1 wedstrijd opgelegd. De geldboete van uitsluitingen die de club krijgt, zal integraal worden doorgerekend aan de desbetreffende speler, coach, bestuurslid of aangesloten lid.

Studies vs basket

Ook goede schoolprestaties zijn een must voor ons. Studies komen steeds op de 1ste plaats.  Het beoefenen van onze sport en studies aan de lagere of middelbare school of hogere studies zijn zeker te combineren!  Wij zijn ervan overtuigd dat spelers die een goede planning aanhouden, hun studie perfect kunnen combineren met basket!

 

 

Medewerking

Er wordt van elk lid verwacht dat hij / zij steeds actief deelneemt aan de verschillende clubactiviteiten! Een club met 5 seniorenploegen en  5  jeugdploegen kost heel wat geld. Vele handen maken immers licht werk. Een financieel gezonde club is aangenaam en noodzakelijk voor iedereen. Ook de hulp van ouders of andere familieleden is meer dan welkom.

Lidgeld en verzekering

 • Nieuwe jeugdspelers kunnen 3 keer gratis trainen. Na de derde training kan de speler zich aansluiten bij de club.
 • Ieder spelend lid betaalt jaarlijks lidgeld. Hierover werden duidelijke afspraken gemaakt via een brief die iedereen ontvangen heeft via e-mail. Het niet tijdig betalen van het lidgeld zal gesanctioneerd worden.
 • Iedere speler dient er ook voor te zorgen dat de medische fiche in orde wordt gebracht. De medische fiche moet in orde zijn vóór aanvang van de eerste wedstrijd en wordt aan de ploegverantwoordelijke bezorgd. De ploegverantwoordelijke zorgt ervoor dat deze allemaal samen in een map zitten. Deze fiche kan u downloaden op onze website: blackboys.be
 • Inbegrepen in het lidgeld is:
  • Spelerslicentie VBL
  • Verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
  • Alle wedstrijden
  • Vergoedingen voor de coachen
  • Onkosten voor scheidsrechters
  • Wedstrijdkledij en clubpolo
  • Gebruik sporthal
  • Water tijdens de wedstrijden.
  • Gratis toegang tot de wedstrijden van onze A-ploeg

Stages die de club organiseert, zijn niet inbegrepen in het lidgeld.

Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden via het ziekenfonds. Bezorg ons uw attest ter ondertekening. Voor meer details over de verzekering kan u terecht op de website van de Vlaamse Basketbal Liga.

 

Naleving

Wanneer er ondervonden wordt door het bestuur of jeugdcoördinator dat enkele punten uit het huisreglement niet nageleefd worden, dan zullen er gepaste maatregelen genomen worden.

 

Wij wensen iedereen alvast een aangenaam en sportief basketseizoen!!!